Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o dostępności witryn wydawanych przez Przedszkole Miejskie nr 6 "Promyczek" w Stargardzie.

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" w Stargardzie.

Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 10 czerwca 2019 roku
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 2 marca 2021 roku
Sprawdzenia aktualności oświadczenia dokonano dnia: 2021-03-30.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz BIP, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0 na język polski.)

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu BIP Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" w Stargardzie postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu BIP Przedszkola Miejskiego nr 6 "Promyczek" w Stargardzie w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd

Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe, nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki

Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki

Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony tak, aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu
  • przełącznik zmiany układu strony
  • przełącznik zmiany na „tryb nocny”

Zauważone problemy

Mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

  • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
  • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.
  • załączonych dokumentów: Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Monika Trąbczyńska – Przedszkole miejskie nr 6 „Promyczek” w Stargardzie, ul. Stanisława Niewiadomskiego 14, 73-110 Stargard, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 573-17-71. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Przedszkole Miejskie nr 6 „Promyczek” postara się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Przedszkole Miejskie nr 6 niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, Przedszkole Miejskie nr 6 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Przedszkole miejskie nr 6 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd do przedszkola

W odległości ok. 400 metrów od wejścia głównego do przedszkola znajduje się przystanek autobusowy - Os. Chopina - pętla

linie MZK: 1, 5, 9, 15

W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

 

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli

Do budynku prowadzą 2 wejścia ogólnodostępne (wejście nr 1 i wejście nr 2):

Wejście nr 1 i wejście nr 2 znajdują się od strony przedszkolnego placu zabaw. Wejścia te wyposażone są w podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego), otwieranie ręczne na zewnątrz. Wejścia te są dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą 3 schody (po 12 cm każdy) zabezpieczone barierką. Wejścia nie są wyposażone w podjazdy.

Od strony parkingu znajduje się wejście służbowe – drzwi dwuskrzydłowe wejście jest wyposażone w podjazd, dostępne tylko w określonych godzinach dla pracowników przedszkola oraz dostawców. Dla osób ze szczególnymi potrzebami udostępnione jest jedynie po wcześniejszym powiadomieniu księgowości przedszkola i umówieniu wizyty.

 

Opis dostępności budynku

Budynek przedszkola jest parterowy, wejścia główne nie są wyposażone w podjazdy. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, natomiast pomieszczenia dydaktyczne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 80cm) nie posiadają odpowiednich wymiarów.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

Przy każdym wejściu do budynku dostępna jest w formie schematu wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 

Informacja o prawie wstępu

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Obsługa osób słabosłyszących

Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby – telefonicznie lub mailowo do księgowości przedszkola.

 

Dostępność parkingu

Przedszkole posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Niewiadomskiego. Parking jest dostępny w godzinach pracy przedszkola.

 

Dostępność toalety

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 10:33 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 10:34 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 marzec 2021 10:37 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 10:10 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 marzec 2021 10:40 Super User